Bio-Resonantie

Resonantie- en Frequentie Therapie

Een therapie met succesvolle resultaten

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord 'resonare', wat meetrillen betekent. Bio-resonantie heeft te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. 

Bio-resonantie therapie is een therapie die met elektromagnetische trillingen werkt. Het menselijk lichaam is een zender én ontvanger van deze trillingen. Wij kunnen dan ook niet om de feiten heen; De mens is één groot elektromagnetisch veld, dat juist door zijn fysische eigenschappen een levend wezen is.
Alle onderdelen van het menselijk lichaam, de miljarden cellen, zijn allen opgebouwd uit complexe verbindingen die zelf weer uit moleculen bestaan. En elke molecuul heeft zijn atomen en elk atoom heeft een elektromagnetisch veldje. (>>> en hier komen we intussen op quantum-niveau)
Dit zogenaamde magneetje wordt in stand gehouden door positief geladen protonen in de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen. Hormonen, vitaminen, (spoor)elementen, vetten, aminozuren, koolhydraten, zouten, basen, zuren, maar ook water, koolzuurgas en stikstof hebben door hun unieke moleculaire samenstelling een eigen chemische identiteit vanuit het periodiek systeem van de elementen.

Trilling in beeld gebracht

Je zou kunnen stellen dat de optelsom van de elektrische lading van elk atoom in een molecule, aan zo’n molecule zijn eigen unieke trilling geeft. We noemen dit bio-resonantie!
Bio-resonantie is dan ook de basis van alle processen in de natuur tot leven, tot in leven blijven. Vanuit de bio-fysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen. Deze disbalans wordt veelal veroorzaakt door externe factoren. Hierbij kunt je denken aan voeding, bacteriën en virussen, straling, leefmilieu en stress.
Verkeerde trillingen resulteren in emotionele en/of psychische klachten, welke lichamelijke klachten tot gevolg kunnen hebben en andersom.

Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in balans te krijgen. Bio-resonantie therapie beïnvloedt met haar trillingen op energetisch (quantum-)niveau, de lichamelijke processen van de individuele mens.
Uw gezondheid en uw ziekte uiten zich in uw persoonlijk trillingenbeeld. Het unieke van de therapie is dat deze op eenieder individueel, en bij de meest uiteenlopende klachten toegepast kan worden. Klachten zoals:

 • Exceem
 • Slaapstoornissen
 • Vermoeidheidsklachten
 • Migraine
 • Overgangsklachten
 • Gewrichtsklachten
 • Ontstekingen
 • Depressie
 • Maag- en darmstoornissen
 • Allergieën
 • Oedeem
 • Verminderde weerstand
 • Hernia
 • Klachten van algemene aard

Klachten die al langer bestaan vergen een langere behandeltijd dan acute klachten. De behandelduur hangt dan ook af van de aard van de klacht. Bio-resonantie therapie is niet gericht op symptoombestrijding maar wil het lichaam zelf aanzetten tot herstel.